Головна » Початкова освіта

Початкова освіта

Початкова школа  –  фундамент якісної шкільної  освіти                   

                                                                

Велика виховна  сила  школи
народжується там, де у людини,
перед якою тільки відкривається
життя, є улюблений учитель.
В.Сухомлинський

 

     Молодший шкільний вік, як жодний інший етап шкільної освіти, особливо багатий ресурсами, які треба вчасно виявити, підтримати й розвинути. Молодших школярів відрізняє особлива пластичність і вразливість, готовність сприймати і емоційність.

     Виняткову роль у навчанні і вихованні молодшого школяра відіграє перший учитель. «Особистість виховує особистість» – це азбука виховного процесу. Особистісні якості педагога надають процесу навчання цінніснозначущу спрямованість і своєрідність впливу через індивідуальну культуру спілкування, поведінку, почуття тощо. Саме вчитель початкових класів, за умови якісної професійної підготовки, спроможний упродовж чотирьох років співпраці з дитиною якісно та результативно розвивати її особистість, вибудовувати виховний процес на засадах особистісно орієнтованої педагогіки, ураховуючи інтереси, потреби, потенційні можливості вихованця.

     Систему початкового навчання району складають 11 ЗНЗ І-ІІ ступеня, 23 ЗНЗ І-ІІІ ступеня, в тому числі: Підгайцівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступенів-гімназія»,  Рокинівський навчально-виховний комплекс. В цих навчальних закладах функціонує 184  класи комплекти, в яких навчається 3284 учні, з них 9 – за  індивідуальною формою навчання та 9 – на інклюзивному навчанні.

     Навчально-виховний процес у початковій школі Луцького району забезпечують 191 вчитель. Із них:

97 педагогів – спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії
36 педагогів – спеціалісти І кваліфікаційної категорії
10 педагогів – спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії
48 педагогів  з кваліфікаційної категорією ”спеціаліст”.
З педагогічним званням ”Старший учитель” – 38, ”Учитель-методист” – 5.

     Вчителі початкових класів працюють над вирішенням проблеми «Компетентнісний підхід до навчання молодших школярів як умова забезпечення якісної початкової освіти». Упроваджуючи компетентнісний підхід у навчально-виховний процес початкової школи педагоги району спрямовують свою діяльність на вирішення таких проблемних завдань:

– забезпечення поетапної реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм;
– реалізація завдань наступності та перспективності між дошкільною та початковою та середньою ланками освіти;
– створення сприятливого середовища для розвитку пізнавальних інтересів кожного учня та творчої атмосфери на уроці та в позаурочний час;
– оволодіння молодшими школярами ключововими компетентностями, які передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток;
– пошук оптимальних шляхів підвищенняе фективності уроку;
– активне використання в освітньому процесі інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій як засобу розвитку творчого мислення молодших школярів;·
– використання системного підходу до організації роботи із здібними та обдарованими учнями, через
залучення їх до участі у конкурсах, змаганнях;
– поширення здоров’язбережних технологій у навчально-виховному процесі; ·
– зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів початкових класів, поновлення їх виготовленими наочними посібниками, роздатковим матеріалом.

     Підвищення  кваліфікації є необхідною умовою особистісного і професійного зростання педагога. У цьому полягає специфіка його праці: поповнювати запас знань і умінь упродовж життя.

     Одним із ефективних шляхів підвищення рівня професійної майстерності педагогів є організація методичної роботи, яка забезпечує варіативність і безперервність самоосвіти, формує особисту спрямованість учителя до самовдосконалення професійної діяльності. Безперервна освіта робить педагога гнучкішим і мобільнішим, здатним швидко адаптуватися до зовнішніх змін. У районі створена модель системи методичної роботи з учителями початкових класів, яка включає в себе такі компоненти, як цільовий, змістовий, процесуальний  та результативний.

Файли для завантаження:

Ключові тези орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів ( Наказ МОН від 19.08.2016 №1009 ”Про внесення змін до наказу МОН від 21.08.2013 №1222”) та методичних рекомендацій до оновлених програм початкової школи (1-4 клас) (Лист МОН від 17.08.2016 №1/9-437)

Професійний стандарт на професію «Вчитель початкової школи»

Два варіанти Типової навчальної програми для початкових класів Нової української школи

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти

Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017-2018 навчальному році

Орієнтовний зразок підсумкової контрольної роботи (ДПА) з української мови (мова і читання) (4 клас)

ПОСИЛАННЯ НА САЙТИ