Головна » Атестація педкадрів

Атестація педкадрів

ЕЛЕКТРОННА   АТЕСТАЦІЯ   ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ

          З метою впровадження у систему управління та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів сучасних інформаційних та педагогічних технологій шляхом створення системи дистанційної освіти, удосконалення управлінських рішень у галузі освіти, модернізації системи підвищення кваліфікації педагогів області, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, поширення кращого педагогічного досвіду в регіоні управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації ініціювало впровадження в області науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників» (наказ від 10 листопада 2015 року № 248).
Розроблено  і затверджено Концепцію науково-педагогічного Проекту, створено координаційну та науково-педагогічну ради, визначено завдання Волинському інститут  післядипломної педагогічної освіти, керівникам управлінь, відділів освіти та загальноосвітніх навчальних закладів обласного підпорядкування (наказ від 19 листопада 2015 року № 271).
Створено дистанційні консультаційні пункти в управліннях освіти Луцької, Ковельської міських рад та відділі освіти Володимир-Волинської районної державної адміністрації.
У грудні 2015 року
 стартує ІІ етап Проекту  (наказ від 20 листопада 2015 року № 273).
У навчальних закладах області проходить атестація педагогічних працівників, яка завершиться до 1 квітня 2016 року засіданняматестаційної комісії І рівня, до 10 квітня 2016 року – ІІ рівня, до 25 квітня 2016 року – ІІІ рівня.
Запроваджено науково-педагогічний проект «Електронна атестація педагогічних працівників» – систему заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання діяльності  педагогічних працівників, за якими визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання та направлених на створення відкритого інформаційно-методичного ресурсу, що забезпечить потребу освітян області в особистому зростанні, самоосвіті та обміні досвідом.
Досвід роботи атестаційних комісій закладів і установ освіти дозволяє стверджувати, що вироблення чітких, зрозумілих критеріїв оцінки атестаційних матеріалів учителів, створення орієнтовного переліку таких матеріалів, визначення основних принципів їх складання, розгляду й оцінювання значно сприятимуть підвищенню ефективності атестації педагогів, дозволять зменшити кількість непорозумінь чи конфліктних ситуацій, усунути суб’єктивність суджень і висновків.
Звертаємо увагуна вимоги до кваліфікаційних категорій, якіможуть бути присвоєні учителям за результатами атестації та пропонуємо для використання у роботі  бально- рейтингову оцінку роботи учителя (Кваліметрія професійної майстерності вчителя).


Шановні колеги ! 

           Науково-дослідна лабораторія соціологічних досліджень та розвитку освітиВолинського інституту післядипломної педагогічної освіти з метою надання допомоги керівникам шкіл та учителям, які долучилися до обласного науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників»,  пропонує матеріали, які допоможуть у проведенні кваліметрії професійної майстерності вчителя. Параметр «Професійно-педагогічні знання» доцільно поєднати зекспертною системою, що є комплексом відповідних тестів (ЗАВАНТАЖИТИ), що визначать обізнаність педагога з  психолого-педагогічних основ навчання та виховання, сучасних педагогічних технологій, прогресивного педагогічного досвіду, вікової та педагогічної психології, предмету, методики його викладання, нормативних основ освітньої діяльності.

Матеріали на допомогу керівникам загальноосвітніх навчальних закладів у проведенні атестації педагогічних працівників

ПОСИЛАННЯ НА САЙТИ